Course curriculum

 • 1

  I. Module Listing (Nhà Đất)

  • 1. Giới thiệu module và thao tác tạo mới nhà đất

  • 2. Cập nhật thông tin nhà đất

  • 3. Gửi yêu cầu xuất bản nhà đất

  • 4. Chia sẻ nhà đất

  • 5. Cập nhật liên hệ và tình trạng nhà đất

  • 6. Tìm kiếm và lọc nhà đất

  • Bài tập trắc nghiệm - Yêu cầu làm đúng 6/6 câu

 • 2

  II. Tính năng gọi điện

  • 1. Giới thiệu và Hướng dẫn gọi tới liên hệ đã được tạo trên hệ thống

  • 2. Gọi theo hình thức quay số

  • 3. Thực hiện ghi nhận cuộc gọi

  • 4. Xem lịch sử cuộc gọi