Nhận xét từ học viên

Mang trải nghiệm hoàn toàn khác về nghề môi giới

bởi Nguyễn Quốc Dũng

"Với Red16, Dũng được học tập chuyên sâu về nghiệp vụ cũng như những điều quan trọng nhất trong sự nghiệp làm bất động sản của mình. Chính điều đó khiến cho nỗ lực của Dũng trở nên tập trung, hiệu quả và hiệu suất lớn hơn nhiều lần!"

Bạn không thể chỉ bán hàng tốt một ngày. Bạn phải bán hàng giỏi mỗi ngày

Trần Thị Mai Uyên

"Sau khi tham dự khoá học ở Rever, Uyên chỉ có một mục tiêu duy nhất : " Không chỉ bán nhà mà Uyên còn mang lại dịch vụ tốt để khách hàng quay lại trở thành một người bạn" Với Uyên, câu nói " Bạn không thể chỉ bán hàng tốt một ngày. Bạn phải bán hàng giỏi mỗi ngày" Đó là mục tiêu với nghề, và Uyên hi vọng sẽ tận dụng sức trẻ và nhiệt huyết của Uyên để thực hiện mỗi ngày tốt hơn."

Kiến thức là nền tảng của môi giới

Trần Đặng Đăng Phong

"Tham dự khoá học Red16 và những khoá đào tạo khác tại Rever cho Phong nền tảng lớn trong sự nghiệp, giúp Phong có những bước đi đầu tiên đúng đắn và phù hợp, và Phong cũng đã chứng mình được kết quả qua những giao dịch đầu tiên. "

Học vấn là nền tảng

Khoá học nào phù hợp với tiềm năng và thực tại của bạn nhất?